header_top

Arkiv 2015 - Årsmøde 2015 - Vest Sen/Vet

Udskriv
  
 
 
Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 

 

 
ÅRSMØDERNE
I VEST 2015


LØRDAG DEN 10. OKTOBER 2015, i Breinholtgaard Golfklub

Deltagere: maks. 2 deltagere pr. klub
 

 
Dagens program
 
  •                            Kl. 08.00                  Indskrivning og morgenkaffe
  •                            Kl. 09.00 – 10.30     Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
  •                            Kl. 10.30 – 12.00     Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
  •                            Kl. 12.00                  Frokost inkl. 1 øl/vand
  •                            Kl. 13.00                  18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse,
  •                                                            hvor der serveres sandwich/1 øl ellervand
 
ÅRSMØDE 2015 - REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN
 
Kl.10.30 – 12.00                    Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 
Turneringsledelsen:
Knud Højgaard, Bente Jensen, Kurt Jensen, Finn Lund og Peter Thingholm

 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fremtidigt arbejde og budget for 2015/-16
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
    På valg er: Knud Højgaard (modtager genvalg)
    På valg er: Finn Lund (modtager genvalg)
    Turneringsledelsen foreslår genvalg
7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub
8. Valg af revisor.
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Schaltz, Himmerland Golfklub
9. Eventuelt
 
 
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september 2015.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Knud Højgård - Formand
 
 
Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2015 er det Region Vest ABCD, der administrerer tilmeldingerne.
 
Tilmelding indsendes via formularen på Regionsgolf Vest ABCD’s hjemmeside – klik her

Ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Breinholtgaard Golfklub velvilligt har stillet banen til rådighed for, bedes DGU nr. noteres på formularen.

 
Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto: 1551 – 3426713705  mærket ”Årsmøde Klubnavn”. Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2015.
 
 





 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.