header_top

Arkiv 2015 - Puljeinddeling og aktuel stilling - Vest Sen/Vet

Udskriv
Rækker/Puljer 2015

SA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SA1Frederikshavn SA1Sæby SA1Blokhus SA1Sindal SA1
SA2Randers SA2Rold Skov SA2Viborg SA2Hals SA2
SA3Mollerup SA3Grenaa SA3Kalø SA3Ebeltoft SA3
SA4Trehøje SA4Morsø SA4Holstebro SA4Lemvig SA4
SA5Hammel SA5Aarhus SA5Vejle SA5
SA6Esbjerg SA6Breinholtgård SA6Vejen SA6Varde SA6
SA7Sct. Knuds SA7Svendborg SA7Odense Eventyr SA7Odense SA7
SA8Sønderjylland SA8Aabenraa SA8Kolding SA8Lillebælt SA8


 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.